Menu
P

Generalforsamling 2020 - lørdag den 13. juni holdes på formandens bopæl, adressen er Askelunden 16, 8300 Hou. Beklageligvis har vi måttet aflyse det oprindelige mødested i Silkeborg.

Vi starter med FROKOST klokken 13 og byder selvfølgelig også på kaffe, andre drikkevarer og lidt sødt til ganen.

Efter generalforsamlingen vil der være et oplæg om at rejse, uanset fysiske udfordringer - eller netop på grund af dem. Har du rejseerfaringer og - tips, du vil dele med os andre, så giv et praj til Solveig på sol1920@gmail.com eller på tlf. 41 17 29 45.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmeudvalg
 4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 6. Indkomne forslag:
  Forslag, der ønskes behandlet under dette punkt på generalforsamlingen skulle være formanden skriftligt i hænde senest den 1. marts. Sendes til Per Jacobsen på
  per@perjac.dk eller Askelunden 16, 8300 Odder.
 7. Fremtidigt arbejde
 8. Fastlæggelse af budget og vedtagelse af kontingent
 9. Valg af kasserer - Solveig er på valg
 10. Valg af 1 - 2 bestyrelsesmedlemmer
 11. Valg af 1 -2 suppleanter - Lene er på valg
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant - Maja og Anne er på valg
 13. Eventuelt

Tilmelding til Per på per@perjac.dk eller tlf. 23 82 42 11, gerne inden den 18. april, og er der allergier eller andet, vi skal tage hensyn til, så bedes det nævnt ved tilmeldingen.

Vel mødt 

På bestyrelsens vegne Solveig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen nyheder.