Menu
P

Nyt fra bestyrelsen

Generalforsamling, søndag den 22. maj på Askelunden 16, Odder.

Fremmøde - og kontakt.

Nyt fra bestyrelsen - se nyeste guidelines omkring henvisning til en indlæggelse på 

Montebello


​Overordnet grundlag for indlæggelse på Montebello

Ifølge lovgivning om genoptræning på et specialiseret niveau, der foregår på et hospital, skal der være tale om:

​"Komplicerede omfattende, sjældne og / eller alvorlige funktionsnedsættelser af væsentlig betydning for flere livsområder"

Patienter der således henvises til generel almen træning og vedligeholdelse af aktuelt funktionsniveau afvises, da dette hører til i kommunalt regi.

Grundet ressourcer, fysiske rammer og træning på hold, skal patienten generelt:​

  • Være selvhjulpen
  • Have stand- og gangfunktion inklusiv trappegang (med hjælpemidler)
  • Være kognitivt velfungerende
  • Ikke have et aktivt misbrug/overforbrug af rusmidler

Se mere herom på ...  https://www.nordsjaellandshospital.dk