Menu
P

 

Generalforsamling i Montebellos Vennekreds 16. april 2023 - her er referatet:
 

Til stede:

Keld, Per Boel, Lene, Per Jacobsen, Anita, Anton, Steen, Solveig. Susanne var mødt kort inden starten.

Solveig startede med at fortælle foreningens historie.

 1. Valg af dirigent
  Anita

   
 2. Valg af referent
  Lene

   
 3. Valg af stemmeudvalg
  Behøves ikke

   
 4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
  Beretningen er lavet af Per og Solveig i samarbejde, men det er hele bestyrelsens beretning.
  Per Boel udtrykte glæde med Jens Mallings koncerter.
  Beretningen blev godkendt med applaus.

   
 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  Solveig kommenterede regnskabet. Der er flere kontingentindtægter end forventet. Der er kommet støttekroner ind til at dække koncerterne. Der har været udgifter til at opretholde hjemmesiden. Underskud på 6.173 kr., men det er under budgettet.
  Der blev doneret 8.000 kr. til MB sidste år. Pengene blev brugt til nye træningsredskaber til bassintræning og et bordtennisbord med udstyr. Der kunne måske stå ”doneret af Montebellos Vennekreds” på det donerede.
  Revisoren Maja har godkendt regnskabet.
  Regnskabet blev godkendt med applaus.
  Der er allerede kommet penge ind til flere koncerter i år. DHF’s Aarhusafdeling har givet en portion af et nedlagt fond til Solveig (der har søgt dem til koncerterne), der har videregivet dem til MV.

   
 6. Indkomne forslag
  Der var ingen indkomne forslag

   
 7. Fremtidigt arbejde
  Anita foreslog at der evt. kunne dannes lokalgrupper rundt omkring i landet. Hun vil gerne stå for at finde ud af noget.

  Anton rejste spørgsmålet om det på et tidspunkt kunne være en mulighed og relevant at gå i dialog med lederen på MB for at få en dialog op at køre med hende. Evt. i form af et online møde. Det tages op igen på et senere bestyrelsesmøde. Først kontaktes lederen for at høre om hun er interesseret. Så laver vi praktikken senere. Per kontakter hende og spørger om hvad hun tænker.

  Der var ønske om en belysning af hvad omkostningerne er for et ophold på MB kontra hvad det sparer samfundet på længere sigt. Man kunne søge et fond (måske SparNord), der kunne lave et større dataindsamling på funktionsniveau på længere sigt.

  Der er også et ønske om at få promoveret tilbuddet i en større kreds (af specielt praktiserende læger).

  Der findes på andre afdelinger offentliggjorte oplysninger om patienttilfredsheden. Der findes tilsyneladende ingen tilsvarende data for MB.

  Jubilæum i MV (september) og MB (50 år i april). Hvad der skal ske i den anledning aftales senere.

   
 8. Fastlæggelse af budget og vedtagelse af kontingent
  Der er bredt ønske om og tilslutning til fortsat at støtte koncerterne.
  Budgettet blev vedtaget.
  Kontingentet fastholdes.

   
 9. Valg af formand (ulige år) eller kasserer (lige år)
  Per Jacobsen ønskede genvalg og blev valgt med applaus.

   
 10. Valg af 1 – 2 bestyrelsesmedlemmer
  Anton ønskede genvalg og blev genvalgt med applaus.

   
 11. Valg af 1 – 2 suppleanter
  Anita genvælges (2. suppleant) og Per Boel nyvælges (1. suppleant). Suppleanterne deltager i møderne i fuldt omfang, men har dog ikke stemmeret.

   
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant
  Maja genvælges og Steen er suppleant.

   
 13. Eventuelt
  Per Boel oplevede, at der ikke var så meget tid til at afgive feedback ved afslutningen af sit ophold. Han har følgende kommentarer:
  Deltagere der ønsker at flyve med fra København, skal derover dagen før for at kunne nå at komme i lufthavnen tidsnok til at nå flyveren. Det er enten en ekstraudgift eller en lang ventetid i lufthavnen. Dem der kommer selv derned – lidt senere – oplever at deres ankomst giver forstyrrelser i tildelingen af værelser.
  Der er nogen der ønsker massage på stedet. Der er kompetente massører i byen, men ikke alle får den viden. Det kunne stå i bladet eller på iPad ‘en. Solveig undersøger muligheder.

  Per Boel efterlyser også en mulighed for at lære lidt spansk under opholdet. Der er forskellige grader af selv-undervisning og kræfter til overs efter træningen. Anita stikker en finger i jorden og undersøger, om der er tilslutning til ønsket om sprogundervisning. Keld har oplevet, at der var mange fysio-studerende på stedet, der delte spanske gloser under træningen.
  Der er fortsat stram alkohol kultur på stedet til stor tilfredshed for de tilstedeværende.

 

Giv en skærv

 

   Mange af Montebellos patienter nyder den kulørte side af Solkysten parallelt med deres genoptræning. De tager på udflugter, på café/restaurant, på stranden osv. Andre forlader ikke matriklen. Træningen og deres almene tilstand levner ikke mange kræfter til ”tant og fjas”.

   Vi sørger for musikalsk underholdning på terrassen på Montebello efter aftensmaden v/ Jens Malling ca. hver tredje uge, så længe vi kan finansiere det. Vil du bidrage til Jens' beskedne honorar, så tager vi imod med kyshånd på vores konto i Djurslands Bank 7300 0001097721 eller på MobilePay på 41 17 29 45.

   Jens er oprindeligt fra Bornholm, men på solkysten har han fundet en ny tilværelse med sin dejlige hustru og deres børn, sin guitar og bl.a. reggae-venner. På Montebello finpudser han sit repertoire af pop-rock og danske viser. Det dufter mildt af festival, og personalet stiller lidt sødt frem til aftenkaffen.

   Se mere på You Tube, send en tanke – og gerne en skærv.

   Musikalske hilsner fra Solveig

 

 

 

Guidelines omkring henvisning til en indlæggelse på Montebello 
 

​Overordnet grundlag for indlæggelse på Montebello

Ifølge lovgivning om genoptræning på et specialiseret niveau, der foregår på et hospital, skal der være tale om:

​"Komplicerede omfattende, sjældne og / eller alvorlige funktionsnedsættelser af væsentlig betydning for flere livsområder"

Patienter der således henvises til generel almen træning og vedligeholdelse af aktuelt funktionsniveau afvises, da dette hører til i kommunalt regi.

Grundet ressourcer, fysiske rammer og træning på hold, skal patienten generelt:​

 • Være selvhjulpen
 • Have stand- og gangfunktion inklusiv trappegang (med hjælpemidler)
 • Være kognitivt velfungerende
 • Ikke have et aktivt misbrug/overforbrug af rusmidler

Se mere herom på ...  https://www.nordsjaellandshospital.dk