Menu
P

Vennekredsens formål er at
 

  • danne basis for grupper af patienter, der har lyst til at mødes herhjemme
  • være patienternes talerør over for Montebello og de relevante myndigheder, der står bag 
  • bidrage til kampen om at bevare det frie sygehusvalg
  • oplyse om Montebello til potentielle patienter, praktiserende læger og andre instanser
  • støtte Montebello med projekter og anskaffelser, for eksempel gennem fondsansøgninger

 

Undermenu:
Undermenu: