Menu
P

 

Generalforsamling holder vi søndag den 16. april hos Per og Lene

på adressen Askelunden 16, 8300 Odder.


Vi starter med en bid frokost klokken 13 - og vi byder naturligvis

også på the, kaffe og kage.

 


Desuden drikkevarer og lidt sødt til ganen.

 

Den foreløbige dagsorden ser således ud:

 

1.   Valg af dirigent

 

2.   Valg af referent

 

3.   Valg af stemmeudvalg

 

4.   Fremlæggelse ag godkendelse af bestyrelsens beretning

 

5.   Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

 

6.   Indkomne forslag

 

7. Fremtidigt arbejde

 

8.   Fastlæggelse af budget og vedtagelse af kontngent

 

9.   Valg af formand

 

10. Valg af 1 - 2 bestyrelsesmedlemmer

 

11. Valg af 1 - 2 suppleanter

 

12. Valg af revisor og revisorsuppleant

 

13. Eventuelt

 

 

Tilmelding til Per på per@perjac.dk eller tlf. 2382 4211,

helst inden 12. april.
 

 

VEL MØDT


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen nyheder.